Medische aandoeningen

 • Diabetes mellitus
 • Hart- en vaatziekten
 • Overgewicht
 • Kanker
 • Nierziekten
 • Longziekten
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel
 • HIV en andere infecties
 • Maag-, darm- en leverziekten
 • Reumatische aandoeningen, auto-immuunziekten
 • Psychische stoornissen
 • Verslavingen
 • Zeldzame aandoeningen
Diabetes mellitus

Diabetes mellitus of suikerziekte is een chronische aandoening die goed behandeld kan worden met tabletten of insuline. Op lange termijn kunnen er complicaties optreden, vooral als de suikerziekte niet goed gereguleerd is. De meest voorkomende complicaties zijn schade aan de zenuwen en bloedvaten. Er is bij suikerziekte ook een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Bij een goede regulatie van de suikerziekte wordt de kans op deze complicaties echter een stuk lager. Mensen met suikerziekte kunnen via De Hoop vrijwel altijd een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is één van de meest voorkomende oorzaken van vroegtijdig overlijden. Hartinfarcten en andere vaatziekten kunnen met de juiste medicatie of met de juiste ingrepen goed behandeld worden. Denk aan bloeddrukmedicatie, cholesterolverlagers of een dotterprocedure. Of het nu gaat om een hartinfarct, ritmestoornissen, het hebben van een pacemaker of een ICD, of aangeboren hartafwijkingen: De Hoop kan voor elke aandoening een gepast advies geven waardoor het afsluiten van een levensverzekering vrijwel altijd mogelijk is.

Overgewicht

Overgewicht komt steeds vaker voor en kan tot veel gezondheidsproblemen leiden. Er is een verhoogde kans op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een hoog cholesterol, suikerziekte, maar ook op kanker. De ernst van het overgewicht, uitgedrukt in de Body Mass Index (BMI), is een maat voor het krijgen van deze gezondheidsproblemen. Herverzekering is mogelijk en wordt bepaald door het totale risicoprofiel bij iemand met overgewicht.

Kanker

Kanker is één van de meest voorkomende medische aandoeningen. In vrijwel elk orgaan of weefsel kan een kwaadaardige tumor ontstaan. Vele vormen van kanker zijn tegenwoordig gelukkig goed te behandelen en te genezen. Mensen die kanker hebben gehad, hebben grote kans dat ze via De Hoop een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. We hebben veel kennis van verschillende soorten kanker, zoals borstkanker, dikke darmkanker, melanomen, lymfeklierkanker, leukemie en teelbalkanker. Wij gebruiken de meest recente literatuur en databases om een gepast en eerlijk aanbod te doen voor een overlijdensrisicoverzekering.

Nierziekten

De meest voorkomende oorzaken van een nieraandoening zijn suikerziekte en een (te) hoge bloeddruk. Er zijn ook zeldzamere aandoeningen die tot een verminderde nierfunctie kunnen leiden. Bij een verminderde nierfunctie hebben mensen een hogere kans op hart- en vaatziekten. Soms leidt een nierziekte tot dialyse of een niertransplantatie. Middels herverzekering via De Hoop is het voor vrijwel iedereen met een nierziekte mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, ook voor mensen die gedialyseerd worden.

Longziekten

Roken is één van de meest voorkomende oorzaken van longziekten, zoals longkanker of emfyseem. Maar er komen ook veel minder ernstige vormen van longziekten voor, zoals astma of bronchitis. Voor veel longziekten is het mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, waarbij de ernst van de aandoening bepalend is voor de schatting van de kans op overlijden binnen de gestelde verzekeringsduur.

Aandoeningen van het zenuwstelsel

Hieronder vallen de wat vaker voorkomende herseninfarcten en hersenbloedingen, maar ook multipele sclerose en epilepsie. Ook zeldzamere aandoeningen aan het spierstelsel en ruggenmerg vallen onder deze categorie. Een herverzekering is via De Hoop vrijwel altijd af te sluiten.

HIV en andere infecties

HIV was vroeger een dodelijke infectieziekte. Tegenwoordig is HIV goed te behandelen en is het een chronische aandoening geworden met een veel betere prognose dan vroeger. De Hoop heeft in de laatste jaren de nieuwe inzichten in de behandeling van HIV geïmplementeerd in de beoordelingen. Vrijwel zonder uitzondering kan iemand met HIV een overlijdensrisicoverzekering afsluiten via De Hoop. Andere chronische infecties, zoals hepatitis B of C, zijn tegenwoordig ook goed te behandelen en verzekerbaar.

Maag-, darm- en leverziekten

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn komen relatief veel voor, vooral op jonge leeftijd. Het beloop van de aandoening bepaalt de hoogte van de geschatte oversterfte. Leverziekten zijn wat zeldzamer, zoals een auto-immuun hepatitis, maar ook deze aandoeningen zijn vaak verzekerbaar. Er zijn ook maag- darm- en leverziekten, zoals coeliakie (glutenallergie), die geen verhoogd medisch risico met zich mee brengen.

Reumatische aandoeningen, auto-immuunziekten

Iedereen denkt bij reumatische aandoeningen aan gewrichtsreuma. Reuma kan echter in elk orgaan voorkomen. We moeten eigenlijk spreken van auto-immuunziekten; aandoeningen die ontstaan doordat ons afweersysteem door een fout onze eigen weefsels en organen aanvalt. Bij reumatoïde artritis zijn dat de gewrichten, maar ons afweersysteem kan zich ook richten tegen de nieren, huid, ogen, longen, lever, darmen, vaten en hart. In het algemeen zijn deze ziekten goed te behandelen. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is dan ook vrijwel altijd mogelijk.

Psychische stoornissen

Hieronder vallen depressie, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, angststoornissen, psychoses en schizofrenie. Er zijn ook minder ernstige psychische aandoeningen, zoals autisme of ADHD. Voor al deze aandoeningen kan De Hoop een inschatting maken van de risico’s, afhankelijk van de ernst en het beloop van de ziekte en de gebruikte medicatie.

Verslavingen

Roken is de meest voorkomende verslaving. Het is onomstotelijk bewezen dat de levensduur door roken significant verkort wordt. Ook andere verslavingen brengen veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Alcohol kan leverproblemen geven en tot levercirrose leiden, een aandoening met een zeer slechte prognose. Ook kunnen de hersenen onherstelbare schade oplopen door overmatig alcoholgebruik. Andere verslavingen zijn cocaïne, MDMA’s, cannabis, maar ook medicijnen.  Bij de beoordeling voor een levensverzekering wordt een verslaving altijd meegenomen, waarbij de ernst van de verslaving de risico’s bepaalt. Als iemand langer dan 2 jaar van een verslaving af is, wordt deze niet meer meegenomen in de beoordeling.

Zeldzame aandoeningen

Zeldzame ziekten kunnen bij De Hoop ook herverzekerd worden. Bij aandoeningen die maar heel weinig voorkomen, zoals stapelingsziekten en andere stofwisselingsziekten, is het lastiger om een goed en passend advies te geven voor een overlijdensrisicoverzekering. Door externe databases en wetenschappelijke onderzoeken te raadplegen waarin deze ziekten voorkomen zijn we vaak toch in staat om een aanbod te kunnen doen.