Wat is de kans op een goede ORV bij aandoeningen van het zenuwstelsel?

Aandoeningen aan het zenuwstelsel

De zenuwbanen vormen de geleiding van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) naar organen en spieren. Een aandoening aan een zenuw zal zich uiten in klachten die samenhangen met de betreffende zenuw. Pijnklachten, slechte geleiding waardoor spierslapte, verlamming en tintelingen zijn voorkomende symptomen. Onder aandoeningen van het zenuwstelsel vallen de wat vaker voorkomende herseninfarcten en hersenbloedingen, maar ook Multiple Sclerose (MS) en epilepsie. Ook zeldzamere aandoeningen aan het spierstelsel en ruggenmerg vallen onder deze categorie.

Kan ik mij verzekeren?

Is er sprake van een zenuwaandoening? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goed verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

 

Via De Hoop is een overlijdensrisicoverzekering bij een zenuwaandoening in de meeste gevallen af te sluiten.

Meer over onze werkwijze

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij ieder dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen.

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een goede ORV af te sluiten.