Overlijdensrisicoverzekering bij aandoeningen aan het zenuwstelsel

Aandoeningen aan het zenuwstelsel

Hieronder vallen de wat vaker voorkomende herseninfarcten en hersenbloedingen, maar ook multipele sclerose en epilepsie. Ook zeldzamere aandoeningen aan het spierstelsel en ruggenmerg vallen onder deze categorie. Een herverzekering is via De Hoop vrijwel altijd af te sluiten.