Wij bieden elke levensverzekeraar de mogelijkheid om een sociaal en maatschappelijk verantwoord verzekeringsbeleid te voeren

De Hoop en verzekeraars

Verzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen tegen hun wil onverzekerd zijn. De gedragscode voor verzekeraars benadrukt deze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de principes van solidariteit en toegankelijkheid. Wij helpen u als verzekeraar om invulling te geven aan deze maatschappelijke rol en bijkomende verplichtingen. Dat doen we door u als verzekeraar de mogelijkheid te bieden om de overlijdensrisicoverzekering voor mensen met een verhoogd medisch risico bij ons onder te brengen. Onze jarenlange ervaring en unieke expertise zorgen ervoor dat we bijna iedere klant kunnen accepteren. Samenwerken met ons gaat snel en makkelijk. We zijn een facultatieve herverzekeraar. U kunt dus met ons samenwerken naast bestaande herverzekeringscontracten.

Acceptatie in 4 stappen

We bekijken de aanvraag direct en nemen de aanvraag in de meeste gevallen in behandeling.
Is het een eenvoudige aanvraag? Dan ontvangt u een dag na binnenkomst al een offerte.
Is de aanvraag complexer? Dan beoordeelt een tweede medisch adviseur de aanvraag en ontvangt u de offerte een dag later.
Vervolgens stellen we een heldere overeenkomst op. U kunt zelf de minimum of maximumdekking bepalen.

We zijn een facultatieve herverzekeraar. U kunt dus met ons samenwerken naast bestaande herverzekeringscontracten.

Voor deze mensen heeft De Hoop een ORV mogelijk gemaakt

  • Leeftijd 28 jaar, verzekerd met een bipolaire stoornis met suïcidale gedachten, zelfverminking en alcoholmisbruik. Behandeling met medicatie.

  • Leeftijd 31 jaar, verzekerd met een nieraandoening (IgA nefropathie-autoimmuunziekte van de nieren) met verminderde nierfunctie, diabetes type 2 en hypertensie.

  • Leeftijd 25 jaar, verzekerd met harddrugs gebruik: cocaine 6x p/j, 6 mnd gestopt, XTC 4x p/j, > 2 jr terug ook ketamine en marihuana.

  • Leeftijd 37 jaar, verzekerd met een doorgemaakte borstkanker stadium IIB met lymfeklierbetrokkenheid in 2018, behandeld met chemotherapie en hormoontherapie.

  • Leeftijd 23 jaar, verzekerd met een Tetralogie van Fallot met ernstige pulmonalisinsufficientie.

De Hoop is ook actief in het buitenland

De Hoop werkt samen met partners in België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Sinds 2023 zijn we in het buitenland actief onder de naam DH Reinsurance.