De Hoop Maatwerkroute vergroot de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening

De Hoop Maatwerkroute

Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV), weten na een afwijzing vaak niet waar ze wel terecht kunnen. Daarvoor is De Hoop Maatwerkroute in het leven geroepen. Verzekeraars kunnen mensen straks gaan wijzen op deze nieuwe maatwerkroute en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de verzekerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep. De Hoop Maatwerkroute wordt in 2024 operationeel.

Verzekeraars die het initiatief van De Hoop ondersteunen

De Hoop is initiatiefnemer van De Hoop Maatwerkroute. Alle overlijdensrisicoverzekeraars in Nederland kunnen zich aansluiten bij de maatwerkroute en op deze wijze bijdragen aan een sociaal en maatschappelijk verantwoord verzekeringsbeleid. Achmea, Allianz, a.s.r., De Goudse Verzekeringen, Nationale-Nederlanden en Scildon ondersteunen inmiddels het initiatief. Meer weten? Neem contact op met gilbert.pluym@dehoopleven.nl.

Wij hebben met elkaar de maatschappelijke missie om een kwetsbare groep mensen toegang te geven tot een overlijdensrisicoverzekering.