De Hoop Leven fonds

De Hoop wil meer kunnen betekenen voor mensen die chronisch ziek zijn of in het verleden ziek zijn geweest. Daarom hebben we een eigen fonds opgericht: het De Hoop Leven fonds. Dit fonds ondersteunt onderzoek dat een positieve bijdrage levert aan de verzekerbaarheid van mensen met een verhoogd medisch risico.

Het De Hoop Leven fonds is er voor partijen die onderzoek doen naar medische aandoeningen waarbij de focus van het onderzoek ligt op het verlengen van de levensduur of het beter kunnen inschatten van de levensduur. De doorlooptijd van projecten die we steunen is maximaal 2 jaar. Alle aanvragen lopen via Ars Donandi waar het De Hoop Leven fonds is ondergebracht. Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Aanvragen worden vervolgens aan de adviescommissie van De Hoop voorgelegd.

Wij ondersteunen onderzoek om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.