Medische aandoeningen kunnen soms lastig te verzekeren zijn. Wij willen zoveel mogelijk mensen een betaalbare oplossing bieden.

De Hoop maakt verzekeren mogelijk

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, bijvoorbeeld in verband met de koop van een nieuwe woning, dan zal de aanvraag lopen via een financieel adviseur of rechtstreeks via de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt het risico en gaat over tot acceptatie of afwijzing. Als u chronisch ziek bent of in het verleden ziek bent geweest, is de uitkomst van de aanvraag onzeker. Als herverzekeraar bieden we verzekeraars de mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering bij ons onder te brengen. Verzekeraars hoeven dan zelf niet het risico te dragen. U merkt daar niks van, maar wij maken het wel mogelijk dat verzekeraars u als klant kunnen accepteren. Daarom is het goed om de verzekeraar of tussenpersoon tijdig te attenderen op ons bestaan. Zo is de kans op een succesvolle aanvraag maximaal. Heeft u een medische aandoening en wilt u weten wat er mogelijk is? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Persoonlijk en deskundig

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. We werken snel en vakkundig. Aanvragen nemen we direct in behandeling. Voor ruim 90% van de ingediende aanvragen geldt dat we deze kunnen accepteren. Meer weten over onze werkwijze en hoe een premie tot stand komt? Lees meer

Onze toegevoegde waarde

Het beoordelen van een aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering op medische gronden vraagt om maatwerkroutes en gespecialiseerde kennis. Wij hebben die kennis in huis. Complexe ziektebeelden worden door onze medisch adviseurs deskundig vertaald naar een passend aanbod. Of het nu gaat om veel voorkomende aandoeningen of juist om zeldzame afwijkingen: met De Hoop als herverzekeraar is het ook voor mensen met een medische aandoening mogelijk om een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Schone lei beleid

De Hoop is blij dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat mensen minder lang geconfronteerd worden met de gevolgen van hun ziekte. Het ‘schone lei beleid’ is hier een goed voorbeeld van. Voor ex-kankerpatiënten die tien jaar of langer ziektevrij zijn, is het met ingang van 1 januari 2021 niet meer nodig om bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering te melden dat zij ooit voor deze aandoening zijn behandeld. De Hoop besloot na de aankondiging van dit beleidsvoornemen om het ‘schone lei beleid’ direct toe te passen in de beoordeling van aanvragen.

Dankzij de unieke kennis en expertise die we hebben opgebouwd kunnen we 90% van de aanvragen accepteren.