Veelgestelde vragen

  • Particulieren
  • Financieel adviseurs
  • Verzekeraars
  • Algemeen

Particulieren

Kan ik ook rechtstreeks bij De Hoop een levenszekering afsluiten?

Nee dat kan niet. De Hoop is een herverzekeraar. Verzekeraars kunnen bij ons de overlijdensrisicoverzekering onderbrengen als er sprake is van een verhoogd medisch risico. Als klant merkt u daar niets van, maar op die manier maken wij het wel mogelijk dat verzekeraars u kunnen accepteren als klant.

Wat is herverzekeren?

Herverzekeren is vooral bedoeld om financiële risico’s te beheersen. Dat geldt zowel voor de hoogte van de verzekerde bedragen als voor de inschatting van het overlijdensrisico. Dat laatste is vooral voor mensen met een medische aandoening van belang. Die risico’s zijn vaak hoger en soms ook minder bekend waardoor een gewone verzekeraar deze niet wil accepteren. Herverzekering kan dan uitkomst bieden. Herverzekeraars als De Hoop zijn actief op de achtergrond. Zij maken het mogelijk dat de verzekeraar u kan accepteren omdat zij het medisch risico bij ons onderbrengen.

Mag een verzekeraar mij weigeren?

Ja, een verzekeraar maakt altijd zijn eigen risico-inschatting en mag u dus weigeren. U kunt wel vragen waarom u geweigerd bent.

Wat is maatwerk?

De Hoop richt zich op maatwerk om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten. Maatwerk betekent dat wij uw medische dossier persoonlijk beoordelen, zonder vooraf vastgelegde richtlijnen of acceptatiecriteria. We beschikken bij De Hoop over een uitgebreide eigen database met ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten. De kans dat u via De Hoop een verzekering kunt afsluiten als er sprake is van een verhoogd medisch risico is hierdoor groter.

Waarom betaal ik een hogere premie?

Als u een medische aandoening heeft, is uw kans op overlijden hoger. Hierdoor wordt ook de premie voor de overlijdensverzekering hoger. Lees meer over de wijze waarop we premies berekenen.

Mijn aanvraag is afgewezen door de verzekeraar. Wat nu?

Als uw aanvraag om medische redenen is afgewezen, overlegt u allereerst met uw financieel adviseur welke mogelijkheden er zijn. Hebt u geen financieel adviseur, dan kunt ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Mag een verzekeraar mij vragen of ik om medische redenen elders ben afgewezen?

Een verzekeraar mag u niet weigeren als u op medische gronden elders bent afgewezen. Iedere verzekeraar moet uw situatie opnieuw beoordelen. Ze kunnen daarvoor de expertise van De Hoop inroepen.

Gaat mijn premie weer omlaag als mijn gezondheidstoestand verbetert?

U kunt altijd vragen of uw verzekeraar de premie kan herzien. Er zullen dan nieuwe medische waarborgen worden gevraagd. Als uw gezondheid verbetert, dan gaat uw premie naar verwachting omlaag.

Medische acceptatie bij een overlijdensrisicoverzekering. Hoe werkt dat?

Als u een overlijdens­risico­verzekering wilt afsluiten, dan vult u bij het indienen van de aanvraag een gezondheidsverklaring in met vragen over uw gezondheid en uw leefstijl. Deze vragenlijst wordt beoordeeld door een medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Hij of zij adviseert de verzekeraar over de aanvragen van verzekeringen. Als de antwoorden op de vragen in uw gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geven, vraagt de medisch adviseur aanvullende informatie op. Dat kan alleen met toestemming van de persoon die een verzekering aanvraagt. Is de medisch adviseur van mening dat er sprake is van een verhoogd risico? Dan kan het zijn dat u een hogere premie betaalt. Het kan ook zijn dat u geen verzekering kunt afsluiten omdat het medisch risico te groot is. Meer lezen.

Financieel adviseurs

Hoe kan mijn klant in aanmerking komen voor herverzekering via De Hoop?

Wij vertellen graag meer onze werkwijze. Neem vooral contact met ons op zodat we u en uw klant zo goed mogelijk kunnen helpen.

Hoe kan ik inschatten welke route bewandeld moet worden bij de aanvraag van een ORV?

Aan de buitenkant kun je niet altijd zien of iemand een medische aandoening heeft of ziek is geweest. Door uw klant te vragen of hij of zij problemen verwacht bij het accepteren van een aanvraag voor een ORV als gevolg van medische oorzaken, kunt u beter inschatten welke route bewandeld moet worden.

Verzekeraars

Hoe kunnen we samenwerken met De Hoop?

Iedere onder toezicht staande levensverzekeraar kan risico's bij De Hoop herverzekeren. Er moet dan wel een aanstelling bij De Hoop zijn.

Wij hebben al een herverzekeringscontract met een andere herverzekeringsmaatschappij. Kunnen we dan wel gewoon zaken doen met De Hoop?

Wij sluiten een facultatieve herverzekeringsovereenkomst met u af. In het algemeen kan dit naast een obligatoir contract worden gesloten.

Is De Hoop ook actief in het buitenland?

De Hoop werkt samen met partners in België, Duitsland, Frankrijk, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk en op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Sinds 2023 zijn we in het buitenland actief onder de naam DH Reinsurance .

Heeft De Hoop een rating?

De Hoop is een relatief kleine organisatie en heeft daarom geen rating van één van de bekende rating agency’s. Wel heeft De Hoop een sterke solvabiliteitspositie en hanteert voor haar interne norm een solvabiliteitsratio van minimaal 200%. Dat betekent dat het tegenpartijrisico dat u als verzekeraar loopt relatief klein is (vergelijkbaar met maatschappijen met een A-rating).

Heeft De Hoop een vergunning voor het verzekeringsbedrijf?

De Hoop heeft een vergunning voor het herverzekeringsbedrijf en staat ingeschreven in het Register Herverzekeraars.

Algemeen

Wie zijn de aandeelhouders van De Hoop?

De Hoop heeft drie Nederlandse aandeelhouders: a.s.r., Nationale-Nederlanden en Onderlinge ’s-Gravenhage. Zij bezitten een evenredig deel van de aandelen.

Wat is herverzekeren?

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering brengt een risico voor de verzekeraar met zich mee: het risico dat de verzekeraar moet uitkeren bij overlijden. Dit risico kan de verzekeraar zelf ook weer verzekeren. Er is dan sprake van herverzekeren.

Wat is het privacybeleid van De Hoop?

Wij gebruiken uw gegevens ter beoordeling van het te verzekeren overlijdensrisico en het eventueel herverzekeren van dit risico. Wij zijn ons er van bewust dat de dossiers die we in behandeling nemen veel privacygevoelige persoonsgegevens bevatten. Daar gaan we dan ook zeer zorgvuldig mee om. Meer weten? Bekijk onze privacyverklaring.

Wat is de missie van De Hoop?

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot een overlijdensrisicoverzekering. Ook mensen met een medische aandoening. Daarom bieden wij verzekeraars de mogelijkheid om medische risico’s die zij zelf niet willen of kunnen verzekeren bij ons onder te brengen.

Welke gedragscode onderschrijft De Hoop?

De Hoop is lid van het Verbond van Verzekeraars en onderschrijft de geldende gedragscodes waaronder de Gedragscode Verzekeraars en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Wat is het beloningsbeleid van De Hoop?

Het beloningsbeleid van De Hoop staat beschreven op onze Beloningsbeleid-pagina.

Heeft u een vermoeden van een misstand?

Indien u een vermoeden van een misstand heeft, dan kunt u zich wenden tot de compliance-officer van De Hoop. Lees meer op onze pagina Melden vermoeden van misstanden.