Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij een psychische aandoening? Kan dat?

Psychische aandoeningen

Onder psychische aandoeningen vallen depressie, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, angststoornissen, psychoses en schizofrenie. Er zijn ook minder ernstige psychische aandoeningen, zoals autisme of ADHD. Ook een burn-out valt onder deze categorie. Het aantal mensen met een burn-out neemt snel toe.

U wilt een ORV afsluiten

Is er sprake van een psychische aandoening? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goed verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

 

Voor alle genoemde psychische aandoeningen kan De Hoop een inschatting maken van de risico’s, afhankelijk van de ernst en het beloop van de ziekte en de gebruikte medicatie.

Meer over onze werkwijze

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij ieder dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten.

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een goede ORV af te sluiten.