Overlijdensrisicoverzekering bij psychische aandoeningen

Psychische stoornissen

Hieronder vallen depressie, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, angststoornissen, psychoses en schizofrenie. Er zijn ook minder ernstige psychische aandoeningen, zoals autisme of ADHD. Voor al deze aandoeningen kan De Hoop een inschatting maken van de risico’s, afhankelijk van de ernst en het beloop van de ziekte en de gebruikte medicatie.