Kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als ik een zeldzame ziekte heb?

Zeldzame ziekten

Onder zeldzame aandoeningen worden ziekten verstaan die voorkomen bij een relatief klein aantal mensen en die specifieke problemen met zich mee brengen door hun zeldzaamheid. In Europa wordt een ziekte geclassificeerd als zeldzaam, wanneer deze bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. Het totaal aantal zeldzame aandoeningen is zeer groot.

Zeldzame aandoeningen kunnen bij De Hoop herverzekerd worden

Is er sprake van een zeldzame aandoening? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goed verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

 

Zeldzame aandoeningen kunnen bij De Hoop herverzekerd worden. Bij aandoeningen die maar heel weinig voorkomen, zoals stapelingsziekten en andere stofwisselingsziekten, is het lastiger om een goed en passend advies te geven voor een overlijdensrisicoverzekering. Door externe databases en wetenschappelijke onderzoeken te raadplegen waarin deze ziekten voorkomen zijn we vaak toch in staat om een aanbod te kunnen doen.

Meer over onze werkwijze

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij ieder dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten.

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een goede ORV af te sluiten.