Zeldzame aandoeningen kunnen bij De Hoop herverzekerd worden

Zeldzame ziekten

Onder zeldzame aandoeningen worden ziekten verstaan die voorkomen bij een relatief klein aantal mensen en die specifieke problemen met zich mee brengen door hun zeldzaamheid. In Europa wordt een ziekte geclassificeerd als zeldzaam, wanneer deze bij minder dan 1 op de 2000 mensen voorkomt. Het totaal aantal zeldzame aandoeningen is zeer groot.

ORV afsluiten bij een zeldzame ziekte

Zeldzame aandoeningen kunnen bij De Hoop herverzekerd worden. Bij aandoeningen die maar heel weinig voorkomen, zoals stapelingsziekten en andere stofwisselingsziekten, is het lastiger om een goed en passend advies te geven voor een overlijdensrisicoverzekering. Door externe databases en wetenschappelijke onderzoeken te raadplegen waarin deze ziekten voorkomen zijn we vaak toch in staat om een aanbod te kunnen doen.