Overlijdensrisicoverzekering bij maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten

Colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn komen relatief veel voor, vooral op jonge leeftijd. Het beloop van de aandoening bepaalt de hoogte van de geschatte oversterfte. Leverziekten zijn wat zeldzamer, zoals een auto-immuun hepatitis, maar ook deze aandoeningen zijn vaak verzekerbaar. Er zijn ook maag-, darm- en leverziekten, zoals coeliakie (glutenallergie), die geen verhoogd medisch risico met zich mee brengen.