Overlijdensrisicoverzekering bij verslavingen

Verslavingen

Roken is de meest voorkomende verslaving. Het is onomstotelijk bewezen dat de levensduur door roken significant verkort wordt. Ook andere verslavingen brengen veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Alcohol kan leverproblemen geven en tot levercirrose leiden, een aandoening met een zeer slechte prognose. Ook kunnen de hersenen onherstelbare schade oplopen door overmatig alcoholgebruik. Andere verslavingen zijn cocaïne, MDMA’s, cannabis, maar ook medicijnen. Bij de beoordeling voor een levensverzekering wordt een verslaving altijd meegenomen, waarbij de ernst van de verslaving de risico’s bepaalt. Als iemand langer dan 2 jaar van een verslaving af is, wordt deze niet meer meegenomen in de beoordeling.