Verslavingen worden altijd meegenomen in de beoordeling van een aanvraag voor een ORV

Verslavingen

Roken is de meest voorkomende verslaving. Het is onomstotelijk bewezen dat de levensduur door roken significant verkort wordt. Ook andere verslavingen brengen veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Alcohol kan leverproblemen geven en tot levercirrose leiden, een aandoening met een zeer slechte prognose. Ook kunnen de hersenen onherstelbare schade oplopen door overmatig alcoholgebruik. Andere verslavingen zijn cocaïne, MDMA’s, cannabis, maar ook medicijnen.

Kan ik een ORV afsluiten?

Is er sprake van een verslaving? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goed verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

 

Bij de beoordeling voor een overlijdensrisicoverzekering wordt een verslaving altijd meegenomen, waarbij de ernst van de verslaving de risico’s bepaalt. Als iemand langer dan 2 jaar van een verslaving af is, wordt deze niet meer meegenomen in de beoordeling.

Meer over onze werkwijze

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij ieder dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten.

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een goede ORV af te sluiten.