Heeft u een nierziekte? Dan is er een goede kans dat u een ORV kunt afsluiten.

Nierziekten

De meest voorkomende oorzaken van een nieraandoening zijn suikerziekte en een (te) hoge bloeddruk. Er zijn ook zeldzamere aandoeningen die tot een verminderde nierfunctie kunnen leiden. Bij een verminderde nierfunctie hebben mensen een hogere kans op hart- en vaatziekten. Soms leidt een nierziekte tot dialyse of een niertransplantatie.

Kan ik mij verzekeren?

Is er sprake van een nierziekte? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goed verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

 

Middels herverzekering via De Hoop is het voor vrijwel iedereen met een nierziekte mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, ook voor mensen die gedialyseerd worden. Niertransplantaties verlopen steeds beter en zijn inmiddels, afhankelijk van de ontwikkelingen na het eerste jaar, goed verzekerbaar.

Meer over onze werkwijze

Wij zijn een kleine, toegankelijke organisatie met korte lijnen. Voor verzekeraars betekent dit dat aanvragen worden behandeld door de mensen met wie zij persoonlijk contact hebben. Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij ieder dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten.

 

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over uw mogelijkheden om een goede ORV af te sluiten.