Overlijdensrisicoverzekering bij nierziekten

Nierziekten

De meest voorkomende oorzaken van een nieraandoening zijn suikerziekte en een (te) hoge bloeddruk. Er zijn ook zeldzamere aandoeningen die tot een verminderde nierfunctie kunnen leiden. Bij een verminderde nierfunctie hebben mensen een hogere kans op hart- en vaatziekten. Soms leidt een nierziekte tot dialyse of een niertransplantatie. Middels herverzekering via De Hoop is het voor vrijwel iedereen met een nierziekte mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, ook voor mensen die gedialyseerd worden.