De Hoop werkt met maatwerkroutes. Wat is een maatwerkroute?

De juiste route kiezen

Heeft u een medische aandoening of bent u ziek geweest? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient voor een overlijdensrisicoverzekering beter eerst informeren bij welke partij u het beste de verzekering kan afsluiten. Als u kiest voor een maatwerkroute, dan is de kans het grootst dat u een goede verzekering kunt afsluiten. Bent u al afgewezen door een andere verzekeraar? Ook dan is het goed om uit te zoeken welke partijen maatwerkroutes aanbieden. De Hoop is een herverzekeraar en werkt samen met een aantal partners om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten.

Maatwerk is inzicht krijgen in uw specifieke situatie

Bij De Hoop vinden we dat iedere klant uniek is. Daarom beoordelen onze medisch adviseurs elk dossier persoonlijk. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten. De kans dat u via een maatwerkroute een verzekering kan afsluiten als er sprake is van een verhoogde kans op overlijden is hierdoor veel groter.

Hoe gaat deze persoonlijke beoordeling in zijn werk?

Uw aanvraag wordt, met uw aanvraagformulier én uw medisch dossier, doorgestuurd naar De Hoop. De medisch acceptant van De Hoop stuurt uw medisch dossier naar een van de medisch adviseurs van De Hoop. Deze beoordeelt uw dossier. Er kunnen zich nu drie situaties voordoen:

 

  • De medisch adviseur geeft meteen een advies af op basis van uw situatie. Dit advies wordt doorgegeven naar de acceptatie-afdeling van De Hoop en zij geven een offerte af. U ontvangt vervolgens een offerte van uw aanbieder (verzekeraar, volmacht of intermediair);
  • De medisch adviseur geeft een advies af, maar vanwege de hoogte van het bedrag of vanwege de complexiteit wordt er een second opinion gevraagd aan een tweede medisch adviseur. Nadat zij samen tot een akkoord komen over het advies wordt dit doorgegeven aan de acceptatie-afdeling van De Hoop en zij geven een offerte af. U ontvangt vervolgens een offerte van uw aanbieder (verzekeraar, volmacht of intermediair);
  • De medisch adviseur beoordeelt uw situatie maar vindt het risico te hoog om een advies te kunnen geven. In dat geval wordt er altijd een second en eventueel een third opinion gevraagd bij één van de andere medisch adviseurs. In sommige gevallen komt er dan toch een advies tot stand.

Voor alle gevallen geldt:

  • Het dossier moet volledig zijn. Het kan zijn dat onze medisch adviseur toch vindt dat er nog aanvullende informatie nodig is. Soms betekent dat nog navraag doen bij uw behandelaar. Soms vragen we een extra onderzoek. Maar in de meeste gevallen kunnen we in één keer een opgave doen;
  • We accepteren 90% van de aanvragen. In sommige gevallen moeten we de aanvraag helaas afwijzen;
  • Bij complexere aandoeningen kunnen premies soms zo hoog worden dat de aanbieder waar u uw aanvraag indient, toch uiteindelijk het risico afwijst.

Wil je meer weten over onze werkwijze en maatwerkroutes? Neem gerust contact met ons op.