Onze organisatie

Directie en management

  • Gilbert Pluym
    Algemeen directeur
  • Seada van den Herik
    Directeur
  • Henk-Jan Osse
    Operationeel manager

Medisch Adviseurs

Medisch Adviseurs
Gilbert Pluym - Algemeen directeur

Gilbert is opgeleid als actuaris. Na een loopbaan in de actuariële consultancy, is hij financieel directeur geweest van ABN AMRO Verzekeringen en Delta Lloyd Bank. Sinds 2013 is hij directeur van De Hoop. Tot augustus 2022 was hij tevens algemeen directeur van levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage. Hij vervult daarnaast diverse bestuursfuncties binnen het Verbond van Verzekeraars, zo is hij onder meer voorzitter van de Commissie Medisch-Ethische Zaken (MEZA).

“De Hoop biedt een vangnet voor de mensen die om medische redenen anders geen levensverzekering zouden kunnen afsluiten. En daardoor risico’s niet kunnen afdekken of niet volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het is fijn om dit met De Hoop wel mogelijk te maken en in een klein team mijn kennis en ervaring in te kunnen brengen.”

Seada van den Herik - Directeur

Seada van den Herik is sinds 2017 directeur van De Hoop. Zij is tevens algemeen directeur van levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage. Binnen De Hoop is zij verantwoordelijk voor business development: het introduceren van nieuwe producten, het verbeteren van de processen en het vergroten van de zichtbaarheid in de markt. Seada heeft ruime ervaring in eindverantwoordelijke functies in de financiële sector en is daarvoor werkzaam geweest als internationaal consultant op het snijvlak van veranderingen, business en IT.

“Mijn drijfveer is om dingen beter te maken. Beter passend bij wat mensen willen, beter georganiseerd, met meer energie. De doelstellingen van De Hoop zijn voor veel meer mensen en partijen in onze maatschappij relevant. Alleen weten die ons nu nog niet zo goed te vinden. Dat zou ik graag willen veranderen.”

Henk-Jan Osse - Operationeel manager

Henk-Jan Osse is operationeel manager bij De Hoop. Henk-Jan onderhoudt de contacten met verzekeraars en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast richt hij zich samen met de directie op business development. Het verschil maken voor kwetsbare mensen, dat is wat hem aanspreekt in zijn functie bij De Hoop.

‘Dagelijks hebben we contact met mensen die door medische omstandigheden moeite hebben om een stuk financiële onzekerheid af te dekken. Wij proberen voor zoveel mogelijk mensen in deze situatie een betaalbare oplossing te bieden. Het is een doorlopende uitdaging om voor iedereen een op maat gemaakte aanbieding te doen. Het bewijs dat dit kan blijkt uit de historie van De Hoop die inmiddels meer dan 115 jaar teruggaat. Het is mijn drijfveer om iedere dag opnieuw deze belofte waar te maken met een gelijkgestemd team.’

Medisch Adviseurs

Hans Ablij

Internist

André Gaasbeek

Internist-nefroloog

Gijs Willemsen

Internist- ouderengeneeskunde

De medisch adviseurs van De Hoop inventariseren en beoordelen de medische antecedenten van mensen die een levensverzekering willen afsluiten. Op basis van de recente literatuur en statistieken geven zij een schatting van de sterftekans binnen de aangevraagde verzekeringsduur. Dit doen zij zo secuur mogelijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische databases en de meest recente publicaties in gerenommeerde geneeskundige tijdschriften, zowel nationaal als internationaal. Zo kan voor elk individu tot een passend en goed onderbouwd advies worden gekomen.

“Een levensverzekering afsluiten voor iemand die nooit een aandoening heeft gehad is veelal een administratieve handeling. Als je wel een ziekte hebt of hebt gehad, ernstig of minder ernstig, is het aanvragen van een levensverzekering niet meer zomaar alleen een administratieve aangelegenheid. Je wordt dan beoordeeld op iets dat je als persoon onverwachts is overkomen. Wij moeten als maatschappij elke mogelijkheid aangrijpen en aanbieden om deze mensen de mogelijkheid te geven om een toekomst op te bouwen. Daar hoort het afsluiten van een levensverzekering bij. Dat wij naast ons werk als internist hier als medisch adviseur bij De Hoop een bijdrage aan kunnen leveren, is voor ons van grote waarde.”