Onze organisatie

Directie en management

  • Gilbert Pluym
    Algemeen directeur
  • Seada van den Herik
    Directeur
  • Joke Verbaan
    Operationeel manager

Medisch Adviseurs

Medisch Adviseurs
Gilbert Pluym - Algemeen directeur

Gilbert Pluym is sinds maart 2013 directeur van De Hoop en sinds oktober 2017 algemeen directeur. Hij is daarnaast algemeen directeur van levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage en vervult diverse bestuursfuncties binnen het Verbond van Verzekeraars. Bij het Verbond is hij onder meer voorzitter van de Commissie Medisch-Ethische Zaken (MEZA). Gilbert is opgeleid als actuaris. Na een loopbaan in de actuariële consultancy is hij financieel directeur geweest van ABN AMRO Verzekeringen en Delta Lloyd Bank. “De Hoop biedt een vangnet voor de mensen die om medische redenen anders geen levensverzekering zouden kunnen krijgen. En daardoor risico’s niet kunnen afdekken of niet volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het is fijn om dit met De Hoop wel mogelijk te maken en in een klein team mijn kennis en ervaring in te kunnen brengen.”

Seada van den Herik - Directeur

Seada van den Herik is sinds 2017 directeur van De Hoop en tevens directeur van levensverzekeringsmaatschappij Onderlinge ’s-Gravenhage. Zij is binnen De Hoop verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Daarnaast is Seada gericht op business development: het introduceren van nieuwe producten, het verbeteren van de processen en het vergroten van de zichtbaarheid in de markt. Seada heeft ruime ervaring in eindverantwoordelijke functies in de financiële sector en is daarvoor werkzaam geweest als internationaal consultant op het snijvlak van veranderingen, business en IT. “Mijn drijfveer is om dingen beter te maken. Beter passend bij wat mensen willen, beter georganiseerd, met meer energie. De doelstellingen van De Hoop zijn voor veel meer mensen en partijen in onze maatschappij relevant. Alleen weten die ons nu nog niet zo goed te vinden. En er liggen kansen om hen ook andere producten te bieden. Dat zou ik graag willen veranderen.”

Joke Verbaan - Operationeel manager

Joke Verbaan is operationeel manager binnen De Hoop. Haar managementervaring en achtergrond als actuaris zet zij in om de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten, rekening houdend met alle eisen die aan een onder toezicht staande herverzekeraar worden gesteld. Naast haar leidinggevende rol is Joke verantwoordelijk voor onder meer het onderhouden van de contacten met de verzekeraars en andere stakeholders, voor de financiële rapportages en de productontwikkeling. “Wat doet of kan De Hoop wat anderen niet doen? Dat was de vraag die mij fascineerde en deed besluiten om in 2006 te gaan werken voor De Hoop. De werkwijze van De Hoop is uniek. Alles is maatwerk en onze expertise is van grote toegevoegde waarde op de levensverzekeringsmarkt. We krijgen wel eens de opmerking: ‘De Hoop is duur’. Dat komt omdat we dan op het grensvlak zitten van wel of geen aanbieding kunnen doen. Complex maar uitdagend. Dan lijken we duur maar we bieden wel die ene oplossing die de klant verder kan helpen. Dat maakt het werken bij De Hoop heel uniek: je kunt mensen helpen die vaak nergens meer terecht kunnen.”

Medisch Adviseurs

Hans Ablij

Internist

André Gaasbeek

Internist-nefroloog

Gijs Willemsen

Internist- ouderengeneeskunde

De medisch adviseurs van De Hoop inventariseren en beoordelen de medische antecedenten van mensen die een levensverzekering willen afsluiten. Op basis van de recente literatuur en statistieken geven zij een schatting van de sterftekans binnen de aangevraagde verzekeringsduur. Dit doen zij zo secuur mogelijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van medische databases en de meest recente publicaties in gerenommeerde geneeskundige tijdschriften, zowel nationaal als internationaal. Zo kan voor elk individu tot een passend en goed onderbouwd advies worden gekomen. “Een levensverzekering afsluiten voor iemand die nooit een aandoening heeft gehad is veelal een administratieve handeling. Als je wel een ziekte hebt of hebt gehad, ernstig of minder ernstig, is het aanvragen van een levensverzekering niet meer zomaar alleen een administratieve aangelegenheid. Je wordt dan beoordeeld op iets dat je als persoon onverwachts is overkomen. Wij moeten als maatschappij elke mogelijkheid aangrijpen en aanbieden om deze mensen de mogelijkheid te geven om een toekomst op te bouwen. Daar hoort het afsluiten van een levensverzekering bij. Dat wij naast ons werk als internist hier als medisch adviseur bij De Hoop een bijdrage aan kunnen leveren, is voor ons van grote waarde.”