Terug naar overzicht

De Hoop Maatwerkroute vergroot de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening

Mensen met een (complexe) medische aandoening die geen aanbod krijgen voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV), weten na een afwijzing vaak niet waar ze wel terecht kunnen. Daarvoor is De Hoop Maatwerkroute in het leven geroepen. Verzekeraars kunnen mensen straks gaan wijzen op deze nieuwe maatwerkroute en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de verzekerbaarheid van deze kwetsbare doelgroep. Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden hebben zich al aangesloten bij dit initiatief.

De Hoop is een herverzekeraar en gespecialiseerd in maatwerk voor mensen met een medisch verhoogd overlijdensrisico. Zij is initiatiefnemer van De Hoop Maatwerkroute. Door de unieke kennis en expertise die wordt ingezet bij het beoordelen van een aanvraag, is de kans groter dat iemand via De Hoop Maatwerkroute verzekerd kan worden. Harold Herbert, directeur van het Verbond van Verzekeraars, vindt het positief dat de markt dit soort initiatieven neemt: “De verzekerbaarheid van mensen met een aandoening staat al lange tijd hoog op de agenda van de sector, ook bij onze vereniging. Een marktinitiatief als De Hoop Maatwerkroute past daar goed bij.“

De Hoop Maatwerkroute is vanaf het tweede kwartaal 2024 operationeel. Gilbert Pluym, algemeen directeur van De Hoop, verwacht dat de komende tijd nog meer verzekeraars zich zullen aansluiten: “Wij hebben met elkaar de maatschappelijke missie om een kwetsbare groep mensen toegang te geven tot een overlijdensrisicoverzekering.”