Terug naar overzicht

Multimorbiditeit en verzekeren: steeds meer mensen hebben meer dan één aandoening.

Nederland kent bijna 10 miljoen mensen (2019) die één of meer chronische aandoeningen hebben. Dit komt overeen met 57% van de Nederlandse bevolking. De verzekerbaarheid van mensen met een chronische aandoening is zeker de laatste jaren toegenomen. Ziektebeelden als diabetes of HIV zijn tegenwoordig goed verzekerbaar. Acceptatieproblemen komen vaak pas naar voren als er sprake is van een ernstigere ziekte of als zich meerdere aandoeningen tegelijkertijd voordoen. Dat laatste noemen we multimorbiditeit.

Onderstaande grafiek geeft de verdeling per 1 januari 2019 weer van personen met multimorbiditeit die bekend zijn bij de huisarts. De verdeling gaat over mannen en vrouwen in leeftijdscohorten van 5 jaar tussen 20 en 65 jaar, de gangbare leeftijdsgroep voor het aangaan van een levensverzekering. Op basis van deze verdeling zijn er ruim 1 miljoen mannen en bijna 1,4 miljoen vrouwen tussen de 20 en 65 jaar die twee of meer chronische aandoeningen hebben. Een groot deel van de Nederlandse bevolking komt daarmee mogelijk problemen tegen bij het aangaan van een levensverzekering. 

Acceptatieproblemen bij multimorbiditeit

Van multimorbiditeit is het bekend dat dit vaak leidt tot acceptatieproblemen. Binnen de portefeuille van De Hoop is zichtbaar dat de laatste jaren vaker personen met meer dan één chronische aandoening worden verzekerd. Zie de onderstaande tabel. 

Een andere opvallende trend is de verschuiving van de meest voorkomende aandoeningen. Jarenlang waren vooral diabetes en obesitas de ziekten die het meest bij De Hoop werden aangevraagd. Onderstaande grafiek laat zien dat ook hier een verschuiving heeft plaatsgevonden. Diabetes wordt steeds minder aangevraagd. De diabetespatiënten die bij De Hoop worden herverzekerd zijn vaak complexere gevallen waarbij multimorbiditeit een rol speelt. Ook obesitas (BMI) neemt, ondanks een toename hiervan in de samenleving, licht af qua aanvragen. Zowel diabetes als obesitas patiënten worden de laatste jaren bij de gewone verzekeraars geaccepteerd. Daartegen over staat een toename van psychische aandoeningen en drugsgebruik. 

De getoonde trends zijn ook zichtbaar in het trendscenario dat het ministerie van Volksgezondheid  periodiek publiceert. De laatste rapportage uit 2018 laat een ontwikkeling zien die min of meer aansluit bij de ontwikkelingen die De Hoop in de markt ziet. Zie ook onderstaande grafiek waarin een aantal van de belangrijkste trends worden weergegeven. 

Kanker, hart en vooral psychische aandoeningen blijven toenemen. Een andere opvallende stijger zijn aandoeningen van de luchtwegen. Expertise en knowhow voor verzekerbaarheid van deze aandoeningen blijft van groot belang. Deze expertise heeft De Hoop in huis en deelt zij graag met andere verzekeraars om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een goede evensverzekering kunnen afsluiten.