Terug naar overzicht

De Hoop zet nieuwe stappen in Nederland en het buitenland

De Hoop heeft al meer dan 115 jaar als missie om mensen met een verhoogd medisch risico een overlijdensrisicoverzekering aan te kunnen bieden. In deze nichemarkt doet De Hoop het heel goed en daar zijn ze trots op. Maar er is meer nodig volgens algemeen directeur Gilbert Pluym: “We hebben onderzocht hoe het kan dat we minder mensen bereiken dan mogelijk is. Of onze missie is vervuld en dus zijn we niet meer nodig, of de manier waarop we nu georganiseerd zijn, zorgt ervoor dat mensen die verzekerd zouden kúnnen worden, toch niet verzekerd worden. De conclusie uit ons onderzoek is, dat het laatste aan de hand is. En daar willen we en gaan we wat aan doen.” Aan ambitie bij De Hoop geen gebrek. Gilbert: “We willen een stap in Nederland zetten met een vangnetconstructie en we willen actief de Duitse markt op. Dat zijn prachtige doelen om aan te werken, het geeft veel energie.”

Vangnetconstructie voor mensen met een verhoogd medisch risico

De Hoop is in gesprek met het Verbond van Verzekeraars, en dan met name de overlijdensrisicoverzekeraars in het Verbond, om te onderzoeken hoe gezamenlijk tot een vangnetconstructie kan worden gekomen. Gilbert legt uit: “Wij willen als De Hoop eerder in beeld komen, zodat we alle complexe medische risico’s naar ons toe kunnen trekken en zo meer mensen een passend aanbod kunnen doen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen die twee of meer medische aandoeningen hebben. Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen voordat het zover is, want je moet dit goed met elkaar afstemmen, maar dit is wel wat we voor ogen hebben.”

Een ‘De Hoop polis’

De Hoop is nu bekend als herverzekeraar en heeft daarmee een plek achteraan de keten. Dat gaat dus veranderen als het aan Gilbert ligt. “We hebben nagedacht hoe we onze doelgroep het beste kunnen bereiken. Hierin hebben we ook nog even overwogen om zelf een verzekeraar op te richten, maar dat is voor de nichemarkt waarin we zitten een te dure optie. Wat wij voor ogen hebben is dat we onder de naam De Hoop, via een andere verzekeraar, een polis op de markt brengen. Wij hebben in Nederland op dit moment al een actieve maatwerkroute via TAF en Quantum Leben. Daar zijn wij, en de financieel adviseurs, heel tevreden over. Hiermee helpen we al meer dan duizend mensen per jaar aan een verzekering. Wij denken dat we, met een vergelijkbare constructie onder de naam De Hoop en met actieve doorverwijzingen naar andere verzekeraars, als sector jaarlijks zeker tweeduizend meer mensen kunnen verzekeren die nu onverzekerd blijven. Dat zou een prachtig resultaat zijn. Daar willen we de handen voor op elkaar krijgen, om dat te bereiken.”

Aanjager in het nemen van een maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Het vergroten van de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening is een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gehele sector. De Hoop ziet zichzelf als aanjager, omdat zij, met haar jarenlange ervaring, kennis en expertise, als geen ander weet hoe deze markt in elkaar zit. “Wij willen actief tegen mensen kunnen zeggen: ‘Je kunt een De Hoop polis sluiten’, ook tegen patiëntenverenigingen. Wij staan te trappelen om straks met patiëntenorganisaties te onderzoeken: wat is goed voor jullie populatie en wat kunnen we doen om de overlevingskansen van mensen nog beter in te schatten? Dat lijkt ons een geweldig traject voor iedereen”, zegt Gilbert enthousiast. Hierbij kan ook het De Hoop Leven Fonds een rol spelen. Dit fonds ondersteunt onderzoek dat een positieve bijdrage levert aan de verzekerbaarheid van mensen met een verhoogd medisch risico.

Nog een speerpunt: expansie in het buitenland

De Hoop is actief in Nederland en daarnaast in een aantal landen buiten Nederland, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk en het Carïbisch gebied. Het was tot nog toe vooral een ‘reactieve’ strategie. Gilbert legt uit wat hij daarmee bedoelt: “We hadden vaak met een individuele maatschappij in het buitenland contact en die zei dan: ‘Ik heb wel interesse om met jullie zaken te doen, want dan kan ik ook een aantal mensen die minder gezond zijn toch een aanbod doen.’ Dat willen we nu anders doen. We willen landen echt gaan benaderen en onderzoeken: wat valt er in dat land te doen om daarna dan ook actief de boer op te gaan.” De Hoop denkt vooral van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn in het nabije buitenland, en dan specifiek in Duitsland. “Daar zien we dat mensen relatief snel worden afgewezen op basis van hun gezondheid. Wij hebben de ambitie om die groep mensen van dienst te kunnen zijn.”

De Duitse markt: verkennen en onderzoeken

Op welke wijze De Hoop de markt op gaat, is nog niet uitgekristalliseerd. Er is een uitgebreid marktonderzoek gedaan en De Hoop heeft een Duitse vertegenwoordiger aangesteld om ervoor te zorgen dat het brede speelveld kan worden overzien en zowel bij intermediairs als verzekeraars contacten worden gelegd om uit te vinden hoe deze constructie in de Duitse markt het beste in elkaar kan worden gezet. Gilbert: “We hebben hier op basis van onze ervaring in Nederland wel ideeën over, maar we willen niet vooringenomen de markt instappen en ontdekken dat het in Duitsland heel anders gaat. We gaan ook in gesprek met het Duitse Verbond van Verzekeraars om uit te leggen wat er in Nederland gebeurt en te horen wat er in Duitsland speelt, maar we moeten open staan voor alle mogelijkheden. De ervaring leert dat je het meeste succes hebt als je partijen vindt die zelf actief zijn in de overlijdensrisicomarkt en daar een dusdanig marktaandeel hebben dat het economisch ook zinvol is om aan deze groep extra aandacht te geven. Natuurlijk onderschrijft iedereen dat deze mensen geholpen moeten worden en dat het goed is dat er een aanbod kan worden gedaan, maar als puntje bij paaltje komt, is het toch ook wel belangrijk dat er een gezonde business case van te maken is.” 

Even stilstaan bij het afscheid van Joke Verbaan

In juli van dit jaar is Joke Verbaan, hét gezicht van De Hoop de afgelopen jaren, met pensioen gegaan. Gilbert en Joke hebben altijd veel samengewerkt en daar kijkt hij met veel waardering en plezier op terug: “Joke heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor onze missie in een markt die steeds moeilijker werd. Doordat Joke zo veelzijdig is, heeft ze op alle gebieden vooruitgang geboekt. Ze heeft een hecht team neergezet, wat in een relatief kleine bezetting toch heel veel voor elkaar krijgt. Dat is echt haar verdienste. Het is voor iedereen wennen dat iemand, die zo gezichtsbepalend is geweest, niet meer bij ons werkt. In Henk-Jan Osse hebben we gelukkig een waardige opvolger gevonden, die de afgelopen jaren ook al nauw met mij, Seada en Joke heeft samengewerkt.” 

Verder bouwen op een stevig fundament

De Hoop heeft de ambitie om verder te bouwen op het fundament dat er ligt. Wat gaan de mensen binnen en buiten De Hoop hier concreet van merken? Gilbert vat het nog even samen: “Dat we meer tempo gaan maken met de strategie in Nederland en Duitsland en dat we meer slagkracht gaan ontwikkelen. We willen actief, samen met andere verzekeraars, daadwerkelijk de verzekerbaarheid van mensen vergroten. Tot slot willen we bewerkstelligen dat belangenorganisaties ons gaan zien als een relevante gesprekspartner en bondgenoot. Door goed samen te werken kunnen we nog veel meer betekenen voor mensen met een medisch verhoogd overlijdensrisico”.