Terug naar overzicht

Afscheid van Frits Kalff, oud-directeur van De Hoop

Maandag hebben we afscheid genomen van oud-directeur van De Hoop, Frits Kalff, overleden op 88-jarige leeftijd. De grote opkomst bij zijn afscheidsdienst van familie, vrienden en zakelijke relaties, de vele mooie woorden en de leuke anekdotes, tonen aan wat een bijzondere man hij was. Zoals gezegd werd tijdens de mooie dienst: “Hij was altijd zichzelf”. En dat klopt, zo heb ik hem ook mogen leren kennen.

Van 1978 tot 1999 heeft Frits zich als directeur van De Hoop persoonlijk ingezet om de verzekerbaarheid van mensen met een medische aandoening te vergroten. Zijn vele contacten met directies van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen benutte hij om het belang van het doorsturen van aanvragen naar De Hoop te onderstrepen. Hij organiseerde acceptantenlunches om de mogelijkheden van De Hoop onder de aandacht te brengen bij medewerkers en medisch adviseurs van verzekeraars. Alles om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig zouden worden afgewezen. Ook internationaal was hij actief, als mede-oprichter van Cointra, een herverzekeringspool waarin een aantal vergelijkbare gespecialiseerde herverzekeraars uit Europa samenwerkten om gezamenlijk nog meer verzekeringen te kunnen accepteren.

Ik heb hem zelf pas jaren na zijn pensionering leren kennen, toen ik in 2013 bij De Hoop begon. Hij kon nog steeds gepassioneerd vertellen over zijn werk en toonde altijd oprechte belangstelling voor mij en de medewerkers. Niet alleen hoe het zakelijk ging, maar ook privé. Hij gaf zijn mening en advies graag, maar altijd op een uiterst aimabele manier die je alle ruimte gaf om er wel of niet iets mee te doen.

Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet in al die jaren en zijn warme betrokkenheid daarna. Wat rest zijn goede herinneringen.

Gilbert Pluym