Medische acceptatie bij een overlijdensrisicoverzekering. Hoe werkt dat?

Beoordeling van uw medisch dossier

Als u een overlijdens­risico­verzekering wilt afsluiten, dan vult u bij het indienen van de aanvraag een gezondheidsverklaring in met vragen over uw gezondheid en uw leefstijl. Deze vragenlijst wordt beoordeeld door een medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Hij of zij adviseert de verzekeraar over de aanvragen van verzekeringen. Als de antwoorden op de vragen in uw gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geven, vraagt de medisch adviseur aanvullende informatie op. Dat kan alleen met toestemming van de persoon die een verzekering aanvraagt. Is de medisch adviseur van mening dat er sprake is van een verhoogd risico? Dan kan het zijn dat u een hogere premie betaalt. Het kan ook zijn dat u geen verzekering kunt afsluiten omdat het medisch risico te groot is.

Welke medische vragen stelt de verzekeraar?

In de gezondheidsverklaring staan heel veel vragen over klachten, ziekten en aandoeningen die u zou kunnen hebben of hebben gehad. Ook gebeurtenissen van lang geleden kunnen van invloed zijn op uw gezondheid in de toekomst en daarmee relevant voor het inschatten van het risico door de verzekeraar. Het is dus belangrijk om de gezondheidsverklaring zo volledig en zo eerlijk mogelijk in te vullen. Dat heet ‘mededelingsplicht’. Doet u dat niet en blijkt achteraf dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden? Dan kan dit consequenties hebben voor uw verzekering en/of uitkering bij overlijden.

Vragengrens medische keuringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een vragenlijst opgesteld. Tot een bepaald verzekerd bedrag moet de verzekeraar zich beperken tot deze vragenlijst. Bij een verzekerd bedrag boven de vragengrens mag de verzekeraar meer gezondheidsvragen stellen of zelfs om een keuring vragen. De kosten voor de keuring betaalt de verzekeraar, ook als u besluit om niet met de verzekering door te gaan.

Medische beoordeling door De Hoop

Dient u een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering in bij een verzekeraar dan vraagt deze verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Is er sprake van een hoog medisch risico? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om dit risico te herverzekeren. Dat kan via De Hoop. Uw medisch dossier wordt voorgelegd aan de medisch adviseurs van De Hoop en zij beoordelen de aanvraag opnieuw. Daar merkt u als aanvrager niets van en hoeft u ook geen actie op te ondernemen. Het betekent wel dat de kans dat u een verzekering kan afsluiten veel groter is, omdat De Hoop maatwerk biedt en gespecialiseerd is in het beoordelen van medische risico’s.

 

Medische acceptatie

Heeft u een bevestiging van uw acceptatie gekregen, de polis of een acceptatieblad gekregen? Dan heeft de verzekeraar u definitief geaccepteerd. Veranderingen in uw gezondheid hoeft u dan niet meer door te geven, ook als de verzekering pas later ingaat. Heeft u het idee dat uw gezondheid vooruit is gegaan tijdens de looptijd van de verzekering? Dan kunt u altijd een verzoek indienen bij uw verzekeraar tot herbeoordeling om te zien of uw premie aangepast kan worden.