Medische acceptatie bij een overlijdensrisicoverzekering. Hoe werkt dat?

Beoordeling van uw medisch dossier

Als u een overlijdens­risico­verzekering wilt afsluiten, dan vult u bij het indienen van de aanvraag een gezondheidsverklaring in met vragen over uw gezondheid en uw leefstijl. Deze vragenlijst wordt beoordeeld door een medisch adviseur. De medisch adviseur is een arts. Hij of zij adviseert de verzekeraar over de aanvragen van verzekeringen. Als de antwoorden op de vragen in uw gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geven, vraagt de medisch adviseur aanvullende informatie op. Dat kan alleen met toestemming van de persoon die een verzekering aanvraagt. Is de medisch adviseur van mening dat er sprake is van een verhoogd risico? Dan kan het zijn dat u een hogere premie betaalt. Het kan ook zijn dat u geen verzekering kunt afsluiten omdat het medisch risico te groot is.

Welke medische vragen stelt de verzekeraar?

In de gezondheidsverklaring staan heel veel vragen over klachten, ziekten en aandoeningen die u zou kunnen hebben of hebben gehad. Ook gebeurtenissen van lang geleden kunnen van invloed zijn op uw gezondheid in de toekomst en daarmee relevant voor het inschatten van het risico door de verzekeraar. Het is dus belangrijk om de gezondheidsverklaring zo volledig en zo eerlijk mogelijk in te vullen. Dat heet ‘mededelingsplicht’. Doet u dat niet en blijkt achteraf dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden? Dan kan dit consequenties hebben voor uw verzekering en/of uitkering bij overlijden.

Vragengrens medische keuringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een vragenlijst opgesteld. Tot een bepaald verzekerd bedrag moet de verzekeraar zich beperken tot deze vragenlijst. Bij een verzekerd bedrag boven de vragengrens mag de verzekeraar meer gezondheidsvragen stellen of zelfs om een keuring vragen. De kosten voor de keuring betaalt de verzekeraar, ook als u besluit om niet met de verzekering door te gaan.

Hoe zit het met privacy en vertrouwelijkheid?

In een gezondheidsverklaring staat veel persoonlijke informatie. Het is belangrijk dat de verzekeraar daar zorgvuldig mee omgaat. Hiervoor gelden allerlei regels. Alle mensen die betrokken zijn bij de medische beoordeling, hebben een geheimhoudingsplicht. Uw gezondheidsverklaring en eventuele andere (medische) informatie komt in een medisch dossier. Dat wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur bewaard. Medewerkers van de verzekeraar die niet onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vallen, mogen niet in uw medisch dossier kijken. En uw persoonlijke informatie mag vanzelfsprekend niet met derden, zoals een andere verzekeraar, worden gedeeld. Gaat een offerteaanvraag niet door? Dan wordt het medisch dossier direct verwijderd.

Medische beoordeling door De Hoop

De Hoop is een herverzekeraar, geen verzekeraar. Dient u een aanvraag voor een overlijdensrisicoverzekering in bij een verzekeraar dan vraagt deze verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Is er sprake van een hoog medisch risico? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om dit risico te herverzekeren. Dat kan via De Hoop. Uw medisch dossier wordt voorgelegd aan de medisch adviseurs van De Hoop en zij beoordelen de aanvraag opnieuw. Daar merkt u als aanvrager niets van en hoeft u ook geen actie op te ondernemen. Het betekent wel dat de kans dat u een verzekering kan afsluiten veel groter is, omdat De Hoop gespecialiseerd is in het beoordelen van medische risico’s.

 

Onze maatwerkroutes zijn zo ingericht dat wij iedere aanvraag en ieder medisch dossier persoonlijk en zorgvuldig kunnen beoordelen. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. Wij vinden bij De Hoop dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen. We beschikken over een uitgebreide eigen database met cijfers en ervaringsgegevens en zijn op de hoogte van de laatste medische publicaties en inzichten.

De gezondheidsverklaring

Hieronder leest u welke vragen kunnen worden gesteld in de gezondheidsverklaring.

 

Algemene gegevens

 • Naam en adresgegevens
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw werk en beroep
 • Naam en adresgegevens van de huisarts

 

Persoonlijke informatie

 1. Wat is uw lengte in centimeters?
 2. Wat is uw gewicht in kilogram?
 3. Bent u het afgelopen jaar meer dan 5 kilo afgevallen? Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?
 4. Rookt u? Zo ja; wat rookt u? Vanaf welke leeftijd rookt u? Hoeveel rookt u gemiddeld per dag?
 5. Als u op vraag 4 met ‘nee’ heeft geantwoord: heeft u vroeger gerookt? Zo ja; wat rookte u?
  Vanaf welke leeftijd heeft u gerookt? Hoeveel rookte u per dag? Tot welke leeftijd heeft u gerookt?
 6. Drinkt u alcoholische dranken? Zo ja; Welke drank(en)? Vanaf welke leeftijd drinkt u?
  Hoeveel glazen drinkt u gemiddeld per week?
 7. Is er een periode van langer dan drie maanden geweest waarin u gemiddeld meer dan drie glazen alcohol per dag dronk?
 8. Gebruikt u drugs? Zo ja; Welke drugs gebruikt u? Vanaf welke leeftijd gebruikt u drugs? Hoe vaak gebruikt u gemiddeld per week drugs?

 
Uw gezondheid

U moet aangeven of u één of meer van de genoemde klachten, ziekten of aandoeningen had of heeft. U moet hier alles melden sinds uw geboorte. U moet ook ‘ja’ aankruisen als u:

 • bij een huisarts, hulpverlener, alternatief zorgverlener of medisch specialist bent geweest. Of als u hier contact mee heeft opgenomen.
 • was opgenomen in een ziekenhuis, een psychiatrische inrichting of andere instelling;
 • geopereerd bent of geopereerd wordt;
 • medicijnen gebruikt of heeft gebruikt;
 • onder controle staat of onder behandeling bent.

Let op! Vanaf 1 januari 2021 geldt het schone lei beleid en zijn ex-kankerpatiënten die tien jaar kankervrij zijn niet meer verplicht om bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering te melden dat ze kanker hebben gehad.

 

Had u of heeft u een of meer van de hieronder genoemde klachten, ziekten of aandoeningen?

 1. Bloedarmoede, bloedziekte, goed- of kwaadaardige zwelling of tumor, kwaadaardige aandoening, kanker.
 2. Hoofdpijn, duizeligheid, toevallen, epilepsie, spierziekte, oogzenuwontsteking, TIA, beroerte, CVA. Of een andere klacht, ziekte of aandoening van de hersenen of zenuwen.
 3. Overwerktheid, overspannenheid, burn-out, slapeloosheid, hyperventilatie, angststoornis, ADHD, ADD, autisme spectrum stoornis, depressie, psychose, alcoholisme, schizofrenie. Of een andere klacht, ziekte of aandoening van psychische aard.
 4. Verhoogde bloeddruk, hartkloppingen, hartritmestoornis, vernauwing of ontsteking van bloedvaten, beklemming of pijn op de borst, embolie, hartinfarct. Of een andere klacht, ziekte of aandoening van hart of bloedvaten.
 5. Verhoogd cholesterol, jicht, schildklierafwijking, hormoonafwijkingen, suikerziekte, stofwisselings- of stapelingsziekten.
 6. Langdurig hoesten, bronchitis, kortademigheid, astma, pleuritis, COPD, embolie. Of een andere klacht, ziekte of aandoening aan longen of luchtwegen.
 7. Buikpijn, klacht, ziekte of aandoening aan slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, alvleesklier.
 8. Klacht, ziekte of aandoening aan blaas, nieren, prostaat, urinewegen, baarmoeder, geslachtsorganen.
 9. Vermoeidheidsklachten, slaapapneusyndroom, soa (seksueel overdraagbare aandoening), hiv-infectie, andere infectieziekten.
 10. Rugpijn, rugklachten, spit, hernia, ischias, kromme rug, nekklachten, botbreuk, KANS (dit heette RSI), bekkeninstabiliteit, fibromyalgie, reuma (acuut of chronisch), (kinder)verlamming. Of een andere klacht, ziekte of aandoening aan spieren, armen, benen of gewrichten.
 11. Spataderen, eczeem, psoriasis of een andere klacht, ziekte of aandoening aan de huid, open been, fistels, trombose.
 12. Klacht, ziekte of aandoening aan neus, keel, bijholten, strottenhoofd of stemband, ogen of oren (bijvoorbeeld gehoorstoornis of oorsuizen).
 13. Klachten, ziekten of aandoeningen die hierboven niet genoemd zijn.

 

Aanvullende gezondheidsvragen

 1. Gebruikt u medicijnen of heeft u deze gebruikt? Zowel medicijnen via een recept bij de apotheek gehaald of zelf ergens anders gekocht. Waarvoor heeft u medicijnen gebruikt? Welke medicijnen heeft u gebruikt? Van wanneer tot wanneer heeft u medicijnen gebruikt? (maand/jaar)
 2. Bent u ooit door één van de volgende zorgverleners behandeld: fysiotherapeut, manueel therapeut, chiropractor of beoefenaar van een alternatieve geneeswijze, bijv. homeopaat of acupuncturist? Bij wat voor zorgverleners bent u geweest? Voor welke klacht, ziekte of aandoening heeft u de zorgverlener bezocht? Van wanneer tot wanneer heeft u de zorgverlener bezocht?
 3. Bent u ooit behandeld door een praktijkondersteuner huisarts-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ), psycholoog, psychiater of psychotherapeut? Bij wat voor behandelaar bent u geweest? Voor welke klacht, ziekte of aandoening bent u behandeld? Van wanneer tot wanneer bent u behandeld?
 4. Bent u ooit bij een medisch specialist geweest? Bij welk specialisme bent u geweest?
  Voor welke klacht, ziekte of aandoening bent u bij de specialist geweest? Wanneer bent u bij de specialist geweest? (maand/jaar)
 5. Bent u ooit in een ziekenhuis of andere instelling opgenomen? Voor welke klacht, ziekte of aandoening bent u opgenomen geweest? Van wanneer tot wanneer bent u opgenomen geweest? (maand/jaar)
 6. Bent u ooit geopereerd? Zo ja; Welke operatie hebt u gehad? Wanneer bent u geopereerd? (datum/jaar)
 7. Heeft u de afgelopen 5 jaar een huisarts bezocht, gebeld of op een andere manier contact gehad? Voor welke klacht, ziekte of aandoening heeft u contact opgenomen met de huisarts?
  Wanneer heeft u met de huisartscontact gehad? (maand/jaar)
 8. Heeft u de laatste 5 jaar een medisch onderzoek gehad met apparatuur, bijv. CT-scan, MRI-scan, ECG, röntgenfoto, echo? Welk onderzoek heeft u gehad? Voor welke klacht, ziekte of aandoening bent u onderzocht? Wanneer bent u onderzocht? maand/jaar)
 9. Is de afgelopen vijf jaar uw bloed onderzocht? Waarom is uw bloed onderzocht? Waarop is uw bloed onderzocht? Wanneer is uw bloed onderzocht? (maand/jaar) Wat was de uitslag van het bloedonderzoek?

 

Medische acceptatie

Heeft u een bevestiging van uw acceptatie gekregen, de polis of een acceptatieblad gekregen? Dan heeft de verzekeraar u definitief geaccepteerd. Veranderingen in uw gezondheid hoeft u dan niet meer door te geven, ook als de verzekering pas later ingaat. Heeft u het idee dat uw gezondheid vooruit is gegaan tijdens de looptijd van de verzekering? Dan kunt u altijd een verzoek indienen bij uw verzekeraar tot herbeoordeling om te zien of uw premie aangepast kan worden.