De Hoop is een herverzekeraar. Wat is herverzekeren?

Waarom herverzekeren?

Verzekeraars kunnen een deel van de risico’s die zij zelf accepteren gaan herverzekeren. Het kan daarbij gaan om risico’s boven een bepaald bedrag, maar ook in het geval van bijzondere risico’s. Bij levensverzekeringsmaatschappijen zijn bijzondere risico’s vaak risico’s die met de gezondheid van de verzekerde te maken hebben.

 

Er kunnen meerdere redenen zijn voor verzekeringsmaatschappijen om te gaan herverzekeren. Het is vooral bedoeld om financiële risico’s te beheersen. Dat geldt zowel voor de hoogte van de verzekerde bedragen als voor de inschatting van de overlijdensrisico’s. En dat laatste is vooral voor mensen met een medische aandoening van belang. Die risico’s zijn vaak hoger maar soms ook minder bekend waardoor een gewone verzekeraar deze niet wil accepteren. Een herverzekering kan dan uitkomst bieden.

Wat merkt u hiervan?

Als klant merkt u dikwijls niet dat er sprake is van herverzekeren. U sluit de verzekering af bij de verzekeringsmaatschappij (of volmacht). Dit kan rechtstreeks of via een financieel adviseur. Herverzekeraars als De Hoop zijn actief op de achtergrond. Zij maken het mogelijk dat de verzekeraar u kan accepteren omdat zij het medisch risico bij ons onderbrengen.

Herverzekeren bij De Hoop is maatwerk

Herverzekeren via De Hoop betekent dat er altijd sprake is van maatwerk. Voordat we iemand accepteren, wordt uw medisch dossier persoonlijk beoordeeld door één van onze medisch adviseurs. De Hoop houdt zelf de data bij van alle mensen met een medische aandoeningen die zijn verzekerd. Dit is een leidraad voor de inschatting van het risico. Zij geven een advies af en dit advies wordt vertaald naar een premie.

Wanneer komt een herverzekeraar in beeld?

Niet alle verzekeraars (of volmachten) werken samen met De Hoop. Heeft u een medische aandoening of bent u ziek geweest? Dan is het raadzaam om te weten welke partijen maatwerkroutes bieden en samenwerken met De Hoop. Op onze site kunt u zien welke samenwerkingspartners we hebben. Al deze partijen zijn erop gericht om mensen met een medische aandoening te helpen aan een goede overlijdensrisicoverzekering.