Vergunningen en inschrijvingen

  • • De Hoop beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van de Wet op het financieel toezicht.
  • • De Hoop is statutair gevestigd te en kantoorhoudend in ’s-Gravenhage, Nederland.
  • • De Hoop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27000041.
  • • De Hoop is lid van het Verbond van Verzekeraars en onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars, de Governance Principes en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
  • • De Hoop is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.