Organisatiestructuur

Directie
Drs. ir. P.J.A.T. Loyson
Algemeen directeur

Drs. G.Th. Pluym AAG

Raad van Commissarissen
Mr. P.M. Auf dem Brinke
Voorzitter

Drs. S.A. Bantema
Prof.dr. M.M. Levi, MD PhD
Drs. E. Muetstege

Operationeel management
J.J. Verbaan AAG

De Hoop is een Naamloze Vennootschap
De aandeelhouders zijn Aegon, Nationale-Nederlanden en de Onderlinge ‘s-Gravenhage, die alle een evenredig deel van de aandelen bezitten.

Pieter Loyson
Algemeen directeur
Hans Ablij
Internist,
medisch adviseur
Gilbert Pluym
Directeur
André Gaasbeek
Internist-nefroloog,
medisch adviseur
Joke Verbaan
Operationeel manager
Gijs Willemsen
Internist-ouderen-geneeskunde,
medisch adviseur