Documenten

 

Verslag over de solvabiliteit en financiële positie
Volgens de Solvency II-regelgeving moet De Hoop een rapport opstellen dat ingaat op de solvabiliteit en de financiële positie van de onderneming. Het rapport over 2017 kunt u hier downloaden.

 

Beloningsbeleid N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop 2016
Het beloningsbeleid van De Hoop is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (RvC). De beloningssystematiek is in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Conform deze regelgeving is over het beloningsbeleid gepubliceerd op de website van de Maatschappij.

U kunt het document “Rapportage 2016 Beloningsbeleid” downloaden.

 

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leest u meer over ons privacybeleid.