Een belangrijke maatschappelijke rol

Met moeilijk accepteerbare risico’s heeft maar een kleine groep mensen te maken. Gelukkig maar. Toch kan juist deze kleine groep een sterke signaalfunctie vervullen. Als een verzekerde ondanks gezondheidsrisico’s toch kan worden verzekerd, dan is dat voor betrokkene een uitkomst Tegelijkertjid is er een positieve uitstraling voor de verzekeraar en de branche als geheel. Juist in deze moeilijke situaties wordt de maatschappelijke rol van de verzekeraar op waarde getoetst en concreet gemaakt.