Afwijzen is niet acceptabel

Het gebeurt in de praktijk steeds vaker dat risico’s te gemakkelijk worden afgewezen. Dat is niet alleen bezwaarlijk uit menselijk en maatschappelijk oogpunt maar kan ook nadelig zijn voor het imago van de betrokken verzekeraar.

Verzekeraars zijn ‘public interest companies’ en hebben dus een speciale verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid komt er primair op neer dat vrijwel iedereen een verzekering moet kunnen worden aangeboden.

In de visie van De Hoop dient het afwijzen van een aanvraag op medische gronden tot het absolute minimum te worden beperkt. Daar is gespecialiseerde kennis voor nodig die de meeste verzekeraars niet meer, of onvoldoende, in huis hebben. Die kennis is bij De Hoop in ruime mate aanwezig en breidt zich steeds verder uit.