Makkelijk geregeld

Samenwerken met De Hoop is snel en gemakkelijk geregeld. Een relatie krijgt vorm in een heldere overeenkomst. Bij De Hoop ligt er geen minimum of maximum dekking vast. De Hoop kan het hele risico overnemen, zonder eigen behoud voor de verzekeraar. Maar ook andere vormen van herverzekering zijn mogelijk, afhankelijk van de wensen van de verzekeraar. Elke herverzekeringsdekking komt individueel tot stand na een offerte op basis van de beoordeling door een medisch adviseur van De Hoop. De Hoop is een facultatieve herverzekeraar. Daarom kan er in het algemeen gewoon naast bestaande herverzekeringscontracten met De Hoop worden samengewerkt. Ook dat is makkelijk omdat De Hoop in veel gevallen nog net die extra dekking biedt.